Bli delägare

Bli delägare i
Gävleborgs Maskin & Transportcentral AB

För mera information om delägarskap kontakta:

VD: Björn Carlqvist Tel. 0278-133 65

Ekonomichef: Lars-Ivar Jonsson Tel 0278-133 68

Ansvarig nya delägare: Lena Eriksson  0278-133 62