Om GMT

GMT (Gävleborgs Maskin & Transportcentral) bildades 1 januari 2010 genom att företagen Hälsingefrakt och Gävleborgs Grävkonsult gick samman.GMT  förfogar över ca 300 entreprenadmaskiner/fordon och spetskompetensen innebär att du alltid kan känna stor trygghet när du anlitar oss. Målsättningen är att alltid ta fram rätt maskin till rätt pris vid varje tillfälle. ca 120. egna företagare, var och en med sin unika kompetens gör att GMT med all rätt kan kalla sig för länets största nätverk av transport- och maskintjänster.

Affärsidé & Policy

”GMT ska skapa mervärde för ägare och kunder genom att leverera kvalitets och miljöinriktade tjänster  inom transport och anläggningsbranschen till attraktiva priser”

Du är alltid välkommen till oss på GMT både som privatperson och företag.