Resurser

Våra resurser och möjligheter.

Under flikarna ovan kan du ta del av lite av alla de resurser (bilar och maskiner) som vi kan erbjuda dig. Den geografiska spridningen av våra delägarföretag från Skutskär i söder till Gnarp i norr gör att vi alltid finns nära dig. Kontakta någon av våra säljare så hjälper de dig med vad du behöver.

Kan vi hjälpa er?

Här räknar vi upp några av de uppdrag GMT utför:

 • Kabelplöjning och optokabelförläggning
 • Diknings- arbeten
 • Buskröjning
 • Berg- och jordentreprenader  
 • Sprängning
 • Snöröjning
 • Salt- och sandspridning
 • Sopning
 • Transporter – schakt, grus
  distribution, fjärr containers
  skog,  virke och bulk
 • Brunns- och energi- borrning
 • Rörtryckning
 • M.m.