Kvalitet & Miljö

 

GMT  är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Certifiering av en oberoende tredje part, utförd enligt gällande standarder, visar på GMT:s engagemang i arbetet för ständiga förbättringar och hållbara affärsresultat.
GMT arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla nuvarande lednings och verksamhetssystem genom systematiskt arbete för ökad affärsnytta.

Miljöpolicy

GMT AB skall vid varje tillfälle med utgångspunkt från egna och kunders krav verka för

 ·        Att erbjuda marknaden miljöeffektiva transport- och maskintjänster

 ·        Att bedriva verksamheten så att miljöpåverkan minimeras

 ·        Att inom ramen för normala företagsekonomiska avväganden avsätta erforderliga personella och ekonomiska resurser för att genomföra denna miljöpolicy

 Kvalitetspolicy

GMT AB skall alltid kunna utföra maskin och transporttjänster samt leverera ballastmaterial och fabriksbetong med den kvalitet som kunden efterfrågar samtidigt som vi uppfyller lagar och förordningar

 
Certifieringsmärke_ISO9001_ISO14001Certifikat