Sponsring & Annonser

Sponsor- och annonseringspolicy

Förfrågan om*

Kontaktperson:*

Telefon:*

Företag/Organisation/Förening:*

Adress:*

Din E-post: *

Avtalsbelopp:

Kort beskrivning av den aktuella verksamheten/ det aktuella projektet:

Vi kan erbjuda förljande exponering (dräktreklam, skyltar, annonser, banners etc):