Återvinning/Containers

GMT har en bred kompetens inom området återvinning och containerhantering för både små och stora kunders behov.
Maskinparken består av moderna lastbilar, lastväxlarvagnar, liftdumperbilar och kompaktlastare
som klarar det mesta inom verksamhetsområdet.
Vi har tillstånd enligt miljöbalken till drift av avfallshanteringsanläggning och tillstånd till transport
av avfall enligt 36§ Avfallsförordningen (SFS 2011:927).