Berg och grustäkter

GMT har 13  berg-, morän- och grustäkter i Gävleborgs län. Vissa av täkterna är certifierade och
kan leverera CE-deklarerat material till betongtillverkning, vägbyggnad och asfaltproduktion.
GMT kan erbjuda naturgrus och krossmaterial i de flesta fraktioner som efterfrågas på marknaden.
Med korta ledtider och bra planering levereras såväl akuta som planerade materialleveranser på
rätt plats och i rätt tid.