Betong leverans

Från och med 1:a mars 2017 ägs och drivs OP Betong av Råsjö Kross AB. I och med överlåtelsen så kommer GMT att upphöra med direktförsäljning av grusmaterial till privatpersoner på OP Betong. Vi tackar kunder, personal och leverantörer för tiden som varit och önskar Råsjö Kross AB lyckat till!